6.161 straipsnis. Viešoji sutartis

1. Viešaja sutartimi laikoma sutartis, kuria sudaro juridinis asmuo (verslininkas), teikiantis paslaugas ar parduodantis prekes visiems, kas tik kreipiasi (transporto, ryšiu, elektros, šilumos, duju, vandentiekio ir kt. organizacijos).

2. Visiems paslaugas teikiantis ar prekes parduodantis juridinis asmuo (verslininkas) privalo sudaryti sutarti su bet kuriuo asmeniu, kai šis kreipiasi, išskyrus istatymu nustatyta tvarka patvirtintas išimtis.

3. Sudarydamas viešasias sutartis, juridinis asmuo (verslininkas) neturi teises kam nors suteikti privilegiju, išskyrus istatymu nustatytus atvejus.

4. Viešosiose sutartyse nustatomos prekiu ir paslaugu kainos bei kitos salygos turi buti vienodos visiems tos pacios kategorijos vartotojams, išskyrus istatymu nustatytus atvejus, kai atskiru kategoriju vartotojams gali buti taikomos lengvatines salygos.

5. Istatymu nustatytais atvejais juridinis asmuo (verslininkas) privalo pateikti atitinkamai valstybes institucijai tvirtinti standartines viešosios sutarties salygas. Istatymu nustatytais atvejais viešosios sutartys gali buti sudaromos pagal abiem šalims privalomas standartines salygas, patvirtintas atitinkamos valstybes institucijos.