Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Ši privatumo politika nustato vartotojo asmeninės informacijos gavimo, saugojimo, apdorojimo, naudojimo ir atskleidimo tvarką. UAB”Euronata” (identifikavimo kodas 304112989), kuriai priklauso svetainė imones.infodata.lt, gauna asmens duomenis iš vartotojų registruodama įmonę svetainėje imones.infodata.lt, taip pat kai naudojama lietuviška svetainė imones.infodata.lt. Vartotojo asmeninę informaciją užpildo Vartotojas.

1.2. Norėdami užsiregistruoti svetainėje imones.infodata.lt ir naudotis svetaine imones.infodata.lt (įskaitant, kad galėtumėte paskelbti informaciją apie ją, sukurti joje svetainę, kurios adresas imones.infodata.lt, asmeninis Kabineto ir kitu atveju naudokitės Svetaine), Vartotojas turi atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką ir išreikšti visišką sutikimą su jos sąlygomis, spustelėdamas mygtuką „Registruotis“ svetainės imones.infodata.lt skiltyje „Pridėti įmonę“.
1.3. Vartotojas negali naudotis svetaine imones.infodata.lt, nebent jis sutinka su šios privatumo politikos sąlygomis arba jei jis nėra pasiekęs įstatymų nustatyto amžiaus, kai turi teisę sudaryti sutartis su imones.infodata.lt yra įmonės įgaliotas asmuo.

1.4. Registruodamiesi įmonėje imones.infodata.lt ir įvesdami asmeninę informaciją ir (arba) pateikdami šią informaciją kitais būdais ir (arba) atlikdami bet kokius veiksmus imones.infodata.lt svetainėje ir (arba) naudodami bet kurią dalį Svetainės, Vartotojas aiškiai sutinka su šios Privatumo politikos sąlygomis. Vartotojas suteikia UAB «Euronata» teisę gauti, saugoti, apdoroti, naudoti ir atskleisti asmeninę vartotojo informaciją šios privatumo politikos sąlygomis.

1.5. Ši privatumo politika nereglamentuoja ir UAB «Euronata» neatsako už vartotojo asmens duomenų priėmimą, saugojimą, tvarkymą, naudojimą ir atskleidimą tretiesiems asmenims, kurie nepriklauso ar nevaldo UAB “Euronata”, ir privatiems asmenims, kurie nėra UAB «Euronata» darbuotojai, net jei Vartotojas pateko į tokių asmenų interneto svetaines, produktus ar paslaugas per svetainę imones.infodata.lt arba adresų sąrašą.

1.6. Vartotojas pripažįsta, kad nepaisydamas vartotojo savo asmens duomenų ir įgaliojimo duomenų saugumo ir apsaugos, trečiosios šalys gali gauti neteisėtą prieigą prie vartotojo sąskaitos ir asmeninių bei kitų duomenų. UAB «Euronata» neatsako už žalą, padarytą dėl tokios prieigos.

1.7. Pakankamas pranešimas vartotojui apie jo asmens duomenų įtraukimą į UAB «Euronata» klientų duomenų bazę bus laiškas, išsiųstas vartotojo registracijos metu nurodytu el. Pašto adresu.

2. Kokius asmens duomenis galima rinkti

Mes renkame asmeninę informaciją, tokią kaip vardas, pavardė, patronimas, gimimo data, lytis, šeimyninė padėtis, įmonės įgaliotas asmuo, įmonės pavadinimas, įmonės rekvizitai, kontaktiniai telefonai, el. Pašto adresas, įmonės adresas. Mes taip pat galime rinkti kitą informaciją:

• Slapukai, skirti apibrėžti vartotojo naršyklę ir teikti priklausomas paslaugas, pavyzdžiui, saugoti duomenis pirkinių krepšelyje tarp apsilankymų;
• Vartotojo IP adresą, kad būtų galima rodyti skelbimus ir saugoti Vartotojo veiklos žurnalą;
• informacija apie Vartotojo inicijuotas klaidas;
• vartotojo elgesys svetainėje;
• Visą informaciją mes renkame „tokią, kokia yra“ ir duomenų rinkimo proceso metu nesikeičia.

3. Kaip informacija apie jus bus naudojama viduje.. Naudojimo tikslas

Mes galime naudoti jūsų vardą, pavardę, gimimo datą, lytį, šeimyninę padėtį, el. Pašto adresą ir slaptažodį, kad galėtume jus identifikuoti kaip imones.infodata.lt vartotoją. Jūsų vardą, pavardę, patronimą, įmonės pavadinimą, įmonės duomenis, kontaktinius telefonus, el. Pašto adresą, įmonės adresą galime pateikti imones.infodata.lt, pašto adresą, kad galėtumėte siųsti korespondenciją.

Pašto adresų sąrašuose galime naudoti jūsų kontaktinę informaciją, būtent norėdami pranešti jums apie naujas galimybes, akcijas ir kitas naujienas imones.infodata.lt. Vartotojas visada gali atsisakyti išsiųsti savo kontaktinę informaciją atitinkamame asmeninės paskyros skyriuje.

Informacija apie jus, įskaitant asmeninę informaciją, naudojama siekiant užtikrinti civilinių, mokesčių ir apskaitos santykių įgyvendinimą ir sutartinių įsipareigojimų teikti paslaugas vykdymą. Taip pat identifikuoti klientą kaip svetainės vartotoją teikiant ir siūlant paslaugas, teikiant paslaugas, apmokant mokėjimą, kuriant ir įgyvendinant premijų programas, siunčiant komercinius pasiūlymus ir informaciją paštu, el. Paštu, naujų paslaugų pasiūlymais, perduodant bet kokią informaciją, išskyrus sutarties objektą. , atlikti atsiskaitymo operacijas, teikti ataskaitas, apskaitą ir valdymą, gerinti paslaugų kokybę, teikti svetainės paslaugas, skelbti informaciją apie klientą svetainės savininkui asmens duomenys, kliento asmeninio puslapio kūrimas ir palaikymas savininko svetainėje.

Kai kuriais atvejais norėdami parodyti portalo efektyvumą ir pagerinti portalo įvaizdį, galime atskleisti jūsų svetainės statistiką neatskleisdami asmenį identifikuojančios informacijos ar konfidencialios informacijos.

4. Prieigos prie duomenų bazės suteikimo sąlygos

Mes nesidalijame asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Sutikdamas su šia Privatumo politika, Vartotojas suteikia UAB «Euronata» teisę atskleisti asmeninę informaciją tretiesiems asmenims, teikiantiems paslaugas UAB “Euronata”, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, mokėjimų tvarkymą ir siuntinių pristatymą. Trečiosios šalys gali naudoti konkretaus vartotojo informaciją tik tuo atveju, jei teikia paslaugas UAB «Euronata»ir tik tokią informaciją, kurios reikia paslaugai teikti.

Asmens duomenys taip pat atskleidžiami užsisakant prekių paslaugų vartotoją imones.infodata.lt tokių prekių paslaugų tiekėjui, tačiau tik tiek, kiek būtina Vartotojo tapatybei ir jo užsakymui identifikuoti.

Be to, atskleisti asmens duomenis be vartotojo ar jo įgalioto asmens sutikimo leidžiama įstatymų nustatytais atvejais ir tik atsižvelgiant į nacionalinį saugumą, ekonominę gerovę ir žmogaus teises, visų pirma, bet ne tik:

• gavus pagrįstus valdžios institucijų, turinčių teisę prašyti ir gauti tokius duomenis, prašymus;
• jei UAB «Euronata» nuomone, Vartotojas pažeidžia šios sutarties sąlygas ir (arba) kitas sutartis ir sutartis tarp UAB «Euronata» ir Vartotojo.

5. Kaip redaguoti / ištrinti šią informaciją arba atsisakyti prenumeratos

Vartotojai gali bet kada pakeisti / ištrinti asmeninę informaciją arba atsisakyti kvito, užtenka naudotis asmenine paskyra. Kai kurios imones.infodata.lt funkcijos, kurioms reikalinga vartotojo informacija, gali būti sustabdytos nuo tada, kai informacija bus pakeista / ištrinta.

Vartotojo asmeninė informacija saugoma tol, kol Vartotojas jos neištrina.

Pakankamas pranešimas Vartotojui apie asmens duomenų naikinimą ar kitokį tvarkymą bus laiškas (informacija), išsiųstas Vartotojo nurodytu el/ pašto adresu.

6. Jei turite klausimų, susisiekite su verslo atstovu

Jei turite klausimų, prašymų, nusiskundimų dėl pateiktos informacijos, susisiekite šiuo adresu: info@infodata.lt, A. Vivulskio g. 7, Vilnius, Lietuva, UAB “Euronata”.

Vartotojui pateikus rašytinį prašymą ir pateikus asmens tapatybę bei autoritetą identifikuojantį dokumentą, jam gali būti suteikta informacija apie duomenų bazės buvimo vietos informacijos gavimo tvarką.

7. Surinktos informacijos apsauga

Mes imamės visų pagrįstų atsargumo priemonių, kad apsaugotume jūsų privatumą. Visi mūsų surinkti duomenys yra saugomi viename ar keliuose saugiuose duomenų bazių serveriuose ir gali būti neprieinami už mūsų korporacijos tinklo ribų. Tik tie UAB “Euronata” darbuotojai, kuriems reikia atlikti darbo funkcijas, reikalaujančias prieigos prie asmeninės vartotojų informacijos, turi prieigą prie vartotojo informacijos. Visi darbuotojai, turintys prieigą prie vartotojo informacijos, pasirašė neatskleidimo sutartį su trečiosiomis šalimis.

8. Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime pakeisti savo privatumo politikos sąlygas. Tokiu atveju pakeisime dokumento versiją Privatumo politikos puslapyje. Periodiškai peržiūrėkite šias sąlygas, kad būtumėte informuoti apie tai, kaip UAB ‘Euronata”, esanti imones.infodata.lt, saugo vartotojo informaciją.

UAB «Euronata» neatsako už jokius nuostolius ar žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl netinkamo šios Privatumo politikos sąlygų, instrukcijų ar instrukcijų, kaip naudotis svetaine, duomenų paskelbimo būdais ir kitomis techninėmis problemomis.

9. PAPILDOMOS SĄLYGOS

Jei bus nustatyta, kad kuri nors Privatumo politikos nuostata, įskaitant bet kurį pasiūlymą, pastraipą ar jos dalį, pažeidžia įstatymus ar yra negaliojanti, tai neturės įtakos kitoms nuostatoms, kurios neprieštarauja įstatymams ir lieka galioti bei įsigalioti ir yra negaliojančios, ir visos negaliojančios nuostatos ar nuostatos, kurių negalima įgyvendinti be Šalių tolesnių veiksmų, laikomos iš dalies pakeistomis tiek, kiek būtina jų galiojimui ir vykdytinumui užtikrinti.

Vartotojas turi teises, numatytas Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo
Nr. I-1374 nauja redakcija

Ši privatumo politika taikoma vartotojui nuo to momento, kai jis, naudodamasis svetaine imones.infodata.lt, perduodamas savo asmeninę informaciją sutiko su šios privatumo politikos sąlygomis ir galiojo tol, kol svetainė imones.infodata.lt saugoma bet kokia vartotojo informacija, įskaitant asmeninę informaciją.