Eidamas 69 metus mirė panevėžiečiams puikiai žinomas kunigas, egzorcistas Edmundas Rinkevičius, praneša portalas JP (Jūsų Panevėžys).
Su velioniu bus galima Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje. Laidotuvės penktadienį, rugpjūčio 9 dieną, 11 val.
Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas naujienų portalui JP geru žodžiu prisiminė kunigą E. Rinkevičių.

„Pats jį 2004 metais paskyriau egzorcistu. Kunigas pernelyg buvo atsidavęs savo darbui ir nesaugojo savęs – nesirūpino sveikata. Ėjo tol, kol nukrito. Jis kitaip nemokėjo ir negalėjo. Ramygalos parapija didelė – darbo daug. Be to, pas jį važiuodavo žmonės iš visos Lietuvos – nemokėjo pasakyti „ne“. Juolab kad egzorcistų Lietuvoje yra nedaug. Perdegė jis. Tokių žmonių, koks buvo kunigas E. Rinkevičius – nedaug. Jis buvo nuoširdus su žmonėmis. Gaila labai“, – sakė emeritas J. Kauneckas.

Kunigas E. Rinkevičius gimė 1950 metais sausio 20 dieną.

Atlikęs privalomąją karinę tarnybą sovietinėje kariuomenėje, 1971-1979 m. E. Rinkevičius studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų seminarijoje. Į kunigus įšventintas 1979 metų pavasarį.

2003-2017 metais E. Rinkevičius buvo Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas.

2004 metais paskirtas Panevėžio vyskupijos egzorcistu. E. Rinkevičius buvo Nacionalinės egzorcistų asociacijos viceprezidentas, o nuo 2007-ųjų – Panevėžio vyskupijos katedros kapitulos Garbės kanauninkas.

Į Vabalninko Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapija perkeltas 2017 m. liepos 4 d. ir 2017-2019 metais E. Rinkevičius buvo Vabalninko klebonas, kol šių metų liepos mėnesį buvo išleistas gydytis.

E. Rinkevičius rašė eilėraščius, spausdino juos regioninėje spaudoje, žurnale „Katalikų pasaulis“, almanachuose ir rinkiniuose, vertė iš lenkų kalbos, publikavo publicistinius tekstus religijos ir moralės temomis. Už eilėraščių rinkinį „Krintanti žvaigždė“ (1995 m.) jis buvo išrinktas geriausiu Utenos 1995 metų literatu.

E. Rinkevičius nuo vaikystės drožė medį. Jo drožiniai – įvairios medinės statulėlės religine tematika: Rūpintojėliai, žyniai, besimeldžiantys žmonės.

Nuo 1997 metų E. Rinkevičius buvo Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys. Be to, kunigas laisvalaikiu fotografuodavo.

2016 metais kunigui E. Rinkevičiui buvo įteiktos Panevėžio rajono Garbės piliečio regalijos.

Šaltinis: ELTA

0

Leave a Reply