Ekonomikos ir inovacijų ministerija trečiadienį Vyriausybės posėdyje prašys numatyti ilgesnį terminą ministerijai parengti ir pateikti Vyriausybei įstatymo, kuriuo būtų reguliuojama neteisminio skolų išieškojimo veikla, projektą.

Ekonomikos ir inovacijų ministerija terminą įstatymo projekto pateikimui prašo nukelti vieneriems metams (nuo 2019 m. spalio 1 d. iki 2020 m. spalio 1 d.).

Vyriausybė liepos 10 d. posėdyje pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos siūlymui nepritarti Seimo narių Andriaus Palionio, Rimantės Šalaševičiūtės ir Valiaus Ąžuolo inicijuotam Skolų išieškojimo įmonių įstatymo projektui ir nustatyti, kad Vyriausybė parengs bei pateiks įstatymo projektą, kuriuo būtų reguliuojama neteisminio skolų išieškojimo veikla.

Siūloma nepritarti įstatymo projektui, nes juo nėra nustatyti didžiausi skolos išieškojimo išlaidų dydžiai ar jų nustatymo kriterijai, vartotojų teisių apsaugos priemonės, užtikrinančios vartotojo teisę į teisingą ir išsamią informaciją apie skolos išieškojimo išlaidas, kurias prašoma atlyginti, teisė pareikšti prieštaravimus dėl skolos buvimo fakto, jos sumos ir mokėjimo termino ar dėl nesąžiningų vartojimo sutarties sąlygų taikymo.

Taip pat, kaip pažymi ministerija, įstatymu numatyta skolų išieškojimo įmonių pareiga apdrausti verslo civilinę atsakomybę, tačiau nėra nurodyta draudimo suma ir pagrindinės draudimo sąlygos.
Seimo kanceliarijos atlikto tyrimo duomenimis Latvijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje yra atskirai reglamentuojama skolų išieškojimo įmonių veikla, šią veiklą prižiūrint atitinkamai paskirtai priežiūros institucijai.

Šaltinis: ELTA

0

Leave a Reply