Gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“, priklausantis energijos perdavimo ir mainų įmonių grupei EPSO-G, per pirmąjį šių metų pusmetį uždirbo 26 mln. eurų konsoliduotų pajamų, palyginti su 27,6 mln. eurų tuo pačiu laikotarpiu pernai. Antrąjį ketvirtį itin padidėjęs dujų transportavimas į Latviją ir didesnis vartojimas Lietuvoje leido iš dalies amortizuoti dėl šiltų žiemos orų sumažėjusią dujų transportavimo paslaugų paklausą metų pradžioje, pažymima „Amber Grid“ pranešime.

„Pozityviai nuteikia tai, kad šį pusmetį dujų vartojimas Lietuvoje augo, o suteiktų transportavimo paslaugų į kitas Baltijos šalis padvigubėjo. Tai akivaizdžiai parodė, kad gerai išvystyta Lietuvos dujų perdavimo infrastruktūra ir Klaipėdos suskystintų gamtinių dujų terminalas vis aktyviau panaudojami viso Baltijos šalių regiono reikmėms ir tai leidžia mums dirbti efektyviau. Gabenti dujas per Lietuvą į kaimynines šalis ir toliau skatina itin palankios SGD kainos rinkoje, todėl tikėtina, kad iki metų pabaigos šie skaičiai dar labiau augs“, – sako „Amber Grid“ generalinis direktorius Saulius Bilys.

„Amber Grid“ 2019 m. pirmojo pusmečio konsoliduotas pelnas prieš apmokestinimą buvo 6,1 mln. eurų, tai 18,8 proc. mažiau nei pernai tuo pačiu metu, kai pelnas prieš apmokestinimą sudarė 7,5 mln. eurų. Bendrovė pirmąjį pusmetį uždirbo 5,1 mln. eurų konsoliduoto grynojo pelno, arba 22,7 proc. mažiau nei 2018 m. pirmąjį pusmetį, kai grynasis pelnas buvo 6,5 mln. eurų.

Šių metų pirmojo pusmečio EBITDA (pelnas iki mokesčių, palūkanų, nusidėvėjimo ir amortizacijos) siekė 11,4 mln. eurų ir yra 18,8 proc. mažesnis, lyginant su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, kai EBITDA buvo 14 mln. eurų. Nuo 2019 m. prasidėjo naujas 5 metų reguliavimo periodas, kurio metu „Amber Grid“ nustatyta daugiau kaip perpus, nuo 7,09 iki 3,33 proc., sumažinta investicijų grąžos norma.

Per pirmuosius šešis mėnesius, pasak „Amber Grid“ pranešimo, buvo atliktos reikšmingos investicijos į patikimo dujų perdavimo tinklo atnaujinimą ir daug dėmesio skirta veiklos efektyvumui. „Amber Grid“ konsoliduotos veiklos sąnaudos per nurodytą periodą mažėjo 1,4 proc. ir sudarė 19,7 mln. eurų. Pirmąjį šių metų pusmetį „Amber Grid“ dujų perdavimo tinklo modernizavimui skyrė 8,8 mln. eurų, arba 1,5 karto daugiau nei pernai tuo pačiu metu (5,8 mln. Eur).

2019 m. pirmąjį pusmetį į Lietuvą buvo transportuota 14 teravatvalandžų (TWh) gamtinių dujų, neskaitant dujų tranzito į Kaliningrado sritį. Tai 4,1 proc. daugiau, lyginant su 2018 m. pirmuoju pusmečiu, kai į Lietuvą buvo transportuota 13,4 TWh gamtinių dujų.

Lietuvos poreikiams buvo suvartota 12,6 TWh dujų. Tai 1,4 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu metu, kai dujų buvo suvartota 12,4 TWh. Latvijos ir Estijos kryptimi buvo transportuota 1,2 TWh gamtinių dujų ir tai beveik dvigubai – 46 proc. daugiau nei 2018 m. pirmąjį pusmetį, kai į Baltijos šalis buvo transportuota 0,8 TWh dujų.

Šių metų pirmąjį pusmetį iš Klaipėdos SGD terminalo buvo patiekta 43 proc. viso dujų kiekio, transportuoto į Lietuvą, o vamzdynais iš Baltarusijos ir Latvijos – 57 proc. Per Klaipėdos SGD terminalą tiekiamų dujų kiekis buvo daugiau kaip trečdaliu, tai yra 36 proc., didesnis, lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu.

Dujų tranzitas per Lietuvą į Kaliningrado sritį per pirmąjį šių metų pusmetį sudarė 13,5 TWh ir buvo 8,5 proc. mažesnis nei pernai tuo pačiu metu, kai per mūsų šalį tranzitu į Kaliningradą buvo perduota 14,7 TWh gamtinių dujų.

Dujos į Lietuvą tiekiamos per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą ir iš Rusijos per Baltarusiją ir Latviją. Ateityje, 2021 m. pabaigoje, pastačius dujotiekių jungtį tarp Lenkijos ir Lietuvos, bus sukurtas dar vienas alternatyvus dujų tiekimo šaltinis, užtikrinsiantis dujų tiekimą iš Vakarų Europos ir kitų šaltinių per Lenkiją į Lietuvą, kitas Baltijos šalis ir Suomiją.

Skatinant žaliųjų dujų gamybą Lietuvoje, gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“ pirmąjį 2019 m. pusmetį verslui pradėjo teikti dar vieną paslaugą – dujų, pagamintų iš atsinaujinančių energijos išteklių (AEI), kilmės garantijas. Bendrovė ne tik administruoja dujų, pagamintų iš AEI, nacionalinį kilmės garantijų registrą, bet ir stiprina savo žinias bei dalyvauja tarptautiniuose projektuose, siekdama tapti žaliųjų dujų kompetencijos centru Lietuvoje, pažymima pranešime. Atsinaujinančių energijos išteklių, taip pat ir sąlygų lanksčiai naudoti žaliąsias dujas perdavimo tinkle sukūrimas, priartina Lietuvą prie siekiamo Nacionalinėje energetikos strategijoje iškelto tikslo iki 2050 m. didžiąja dalimi atsisakyti iškastinio kuro ir tapti žaliosios energijos šalimi.

Birželio mėnesį „Amber Grid“ kartu su Latvijos dujų perdavimo sistemos operatoriumi „Conexus Baltic Grid“ pateikė paraišką Inovacijų ir tinklų programų vykdomajai įstaigai (INEA) prie Europos Komisijos dėl dujotiekių jungties tarp Lietuvos ir Latvijos, pajėgumų didinimo projekto finansavimo. Padidinus dujų perdavimo pajėgumus tarp Lietuvos ir Latvijos, bus sudarytos geresnės sąlygos rinkai naudotis Klaipėdos SGD terminalu, Latvijos Inčukalnio požemine dujų saugykla ir GIPL jungtimi.

Šaltinis: ELTA

0

Leave a Reply